Tarieven

De payroll factor

Payroll tarieven worden vaak weergegeven als een factor. Deze factor vermenigvuldigd u met het bruto loon. Als u het bruto loon weet, kunt u vervolgens uitrekenen wat een payroll medewerker u gaat kosten.
Indien u alleen weet wat u netto wilt betalen, kunnen wij u een berekening sturen wat hiervan het bruto-loon is.

Wat is uw payroll factor?

Elke situatie is anders, wat ook steeds weer andere payroll factoren met zich meebrengt. Het opstellen van de factor en een bijbehorende offerte is daarom altijd maatwerk. De factor is onder andere afhankelijk van sector en de mate van flexibiliteit. Evenals de hoeveelheid secundaire arbeidsvoorwaarden die de inlener wilt (denk aan vakantiedagen, pensioenopbouw etc etc.

In bovenstaande afbeelding hebben kunt u aflezen waar de payrollfactor uit is opgebouwd.

Brutoloon:
Dit is het loon wat de medewerker bruto verdient.

Reserveringen en overige werkgeverskosten
Deze kosten bent u verplicht als werkgever ook te betalen. Ongeacht of u deze medewerker als payrollmedewerker in dienst neemt of dat u deze bij uzelf in dienst neemt.
Vaak zijn echter de werkgeverskosten via House of Payroll lager dan als de medewerker zelf in dienst neemt. Dit komt omdat House of Payroll door haar lange expertise maximaal kan besparen op deze loonkosten.

Werkgeverslasten
Dit zijn u w totale lasten die u kwijt bent als u de medewerker zelf in dienst neemt. Indien u via House of Payroll de medewerkers aanneemt, zullen deze kosten vaak aanzienlijk lager zijn.

Payrollfactor
Dit is de factor die u betaalt indien u de medewerkers via House of Payroll aanneemt.  Door de lagere werkgeverslasten van House of Payroll, kan de uurprijs voor payrolling soms lager zijn dan de kosten per uur als de medewerker zelf in dienst neemt. Daarnaast bent volledig gevrijwaard van alle arbeidsrechtelijke risico’s en maakt u gebruik van overige payrollvoordelen

Nieuwe kandidaat

Voor werkgevers